Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n/O

+420 792 306 052

oshuo@seznam.cz

1320395309/0600 Moneta Money Bank

HLÁŠENÍ ÚRAZ

Úraz je třeba nahlásit  na OSH na e-mail oshuo@seznam.cz do 48 hodin ( uveďte jméno a datum narození, SDH, při jaké činnosti se úraz stal a co bylo poraněno).

Uschovejte veškeré dokumenty o ošetření, po ukončení léčení vyplňte správný tiskopis a spolu se záznamy o ošetření doručte na OSH.

Tiskopisy – oznámení pojistné události

Mladí hasiči do 18. let věku:

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ činnosti mladých hasičů:

  1. veškeré volnočasové a vzdělávací akce a pravidelné schůzky kolektivu MH;
  2. příprava a aktivní účast na akcích v ČR nebo v zahraničí (zejména akcích kulturních, turistických, rekreačních a všeobecně pohybových, výlety, tábory, víkendovky);
  3. brigády organizované pojistníkem a/nebo pojištěnými organizacemi;
  4. společné cesty pořádané pojistníkem a/nebo pojištěnými organizacemi do místa a z místa činnosti dle předešlých bodů;

 

Pro úrazy, které se staly do 31.12.2021:

Pojistná smlouva č. 0259492692 Generali Pojišťovna a.s.,    Formulář – pojištění Mladých hasičů – platný od 1.1.2018  do 31.12. 2021

Pro úrazy, které se staly od 1.1.2022:

Pojistná smlouva č. 0266376698 Generali Pojišťovna a.s.,   Formulář pojištění Generali  – platný od 1.1.2022

 

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při SPORTOVNÍ ČINNOSTI:

  1. pořádání sportovních akcích – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
  2. přípravy na sportovní akce – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
  3. sportovní soutěže – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
  4. tréninky sportovních disciplín hry Plamen a dorostu;
  5. náborové i propagační akce pro sportovní činnost atd.

Pojištění se primárně vztahuje na registrované sportovce.

 

Pojistná smlouva č. 1310001770 Pojišťovna VZP, a.s.,  Oznameni_skodni_udalosti_kolektivni_urazove_pojisteni

 

poslední aktualizace : 18.5.2022 8:33