Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n/O

+420 792 306 052

oshuo@seznam.cz

1320395309/0600 Moneta Money Bank

ZÁKONY, PŘEDPISY

Zákon č. 133-1985Sb. o PO od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017

Zákon č. 320-2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru

Nařízení vlády č. 172-2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

Vyhláška č. 23-2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 87-2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Vyhláška č. 246-2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č.34-2016 Sb.o čištění,kontrole a revizi spalinové cesty

poslední aktualizace : 16.10.2017 20:07