Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n/O

+420 792 306 052

oshuo@seznam.cz

1320395309/0600 Moneta Money Bank

REGISTRACE

Pokud dojde ke změně statutárního zástupce – starosty SDH, je třeba na OSH odevzdat následující dokumenty:

Plná moc přeregistrace – podpis starosty SDH

Příloha k registračnímu listu SDH – odevzdat 3x originál podepsaný (1x se vrací SDH, 1x zůstává na OSH, 1x se posílá na Ústředí)

Souhlas se sidlem SDH – pokud dojde ke změně sídla, ověřený podpis vlastníka

Souhlas se zápisem do Spolkového rejstříku SDH – ověřený podpis starosty SDH

Výpis z usnesení VH SDH – podpisy 3 členů návrhové komise

Účetní doklady pro soud Praha:

Přehled o majetku a zavazcich – vzor

Přílohy pro jednoduche účetnictví

Přílohy pro podvojne účetnictví

 

Registrace sportovních oddílů:

Registrační list sportovního oddílu

Registrace kolektivu MH:

Registrační list kolektivu MH

poslední aktualizace : 19.4.2023 11:34