Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n/O

+420 792 306 052

oshuo@seznam.cz

REGISTRACE

Pokud dojde ke změně statutárního zástupce – starosty SDH, je třeba na OSH odevzdat následující dokumenty:

Příloha k registračnímu listu SDH  – odevzdat 3x originál podepsaný (1x se vrací SDH, 1x zůstává na OSH, 1x se posílá na Ústředí)

Souhlas s umístěním sídla SDH – pokud dojde ke změně sídla, ověřený podpis vlastníka

Souhlas se zápisem do Spolkového rejstříku SDH – ověřený podpis starosty SDH

Výpis s usnesením VH SDH – podpisy 3 členů návrhové komise

poslední aktualizace : 27.2.2017 9:30