Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n/O

+420 792 306 052

oshuo@seznam.cz

1320395309/0600 Moneta Money Bank

AKTUALITY

AKTUÁLNĚ

V úterý  18.2.  kancelář UZAVŘENA

Informace pro SDH:  

Účetní doklady za r. 2019, Přístup do evidence SDH

Okrsky – doklady 2019-20 – zaplacení čl.příspěvků a odevzdání hlášení z valné hromady SDH

Výročí SDH 2020 – výročí sborů a plánované akce

PLÁNOVANÉ AKCE

21. 2. 2020   zkoušky odborností Hasič I. – Přibyslav Vyhlášení zkoušek Hasič I. stupně 2020 a Přihláška Hasič I. stupně

22. 2. 2020  školení funkcionářů SDH Pozvánka na školení funkcionářů 2020

29. 2. 2020  přezkoušení rozhodčích v požárním sportu Zájem o rozhodčí 2020

29. 2. 2020  zkoušky odborností mladých hasičů – Choceň Propozice a Přihláška

2. 3. 2020   jednání VV OSH a starostů okrsků – zasedací místnost OSH Ústí nad Orlicí

3. 3. 2020   jednání ORR a velitelů okrsků – odborná konference ORR – zasedací místnost OSH Ústí nad Orlicí

4. 3. 2020   jednání ORM a vedoucích mládeže SDH – odborná konference ORM – zasedací místnost OSH Ústí nad Orlicí

5. 3. 2020   jednání ORP a OO – odborná konference ORP a OO – zasedací místnost OSH Ústí nad Orlicí

7. 3. 2020   zkoušky odborností mladých hasičů – Mladkov Propozice a Přihláška

8. 3. 2020  zkoušky odborností mladých hasičů – Dolní Dobrouč  Propozice a Přihláška

28. 3. 2020  Shromáždění delegátů SDH okresu Ústí nad Orlicí – České Heřmanice

Plán 2020 – plánované termíny akcí OSH v roce 2020

Soutěže-2020 – plánované soutěže v rámci OSH v roce 2020

Výtvarná a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020“ – výkresy a práce odevzdat na OSH Ústí nad Orlicí do 15. 3. 2020

Propozice PO Očima dětí a mládeže 2020

plakát PO Očima dětí 2020

VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY A VOLBY

SDH

VVH_SDH_2019-20 – termíny schůzí SDH v rámci okresu

Zpráva VH SDH – formulář – 1x odevzdat na OSH

Výpis usnesení z VH SDH – podpisy 3 členů návrhové komise – odevzdat na OSH

Příloha k registračnímu listu SDH – 3x podepsané odevzdat na OSH

Hlášení o činnosti SDH 2019

okrsky

Zajištění VVH SDH a okrsků – formulář pro nahlášení termínů VVH SDH a okrsků – odevzdat na OSH do 31. 10. 2019

Volby 2019-20 – Zpráva o VVH okrsku + složení okrskového aktivu

Volby 2019-20 – okrskový aktiv

Volby 2019-20 – návrhy do odb.rad

Volby 2019-20 – orgány OSH

poslední aktualizace : 17.2.2020 8:41