Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n/O

+420 792 306 052

oshuo@seznam.cz

1320395309/0600 Moneta Money Bank

AKTUALITY

AKTUÁLNĚ

Aktuální informace ohledně ochrany osobních údajů a spolků

Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR.

Nový tiskopis – Návrh na vyznamenání  vložen do SDH, Vyznamenání

Informace pro SDH:   Účetní doklad soud – 2017, Nové členské průkazy, Přístup do evidence SDH

 

VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY SDH A OKRSKŮ

Hlášení o činnosti SDH za rok 2018 – tiskopis k vyplnění (je k dispozici i v programu Evidence SDH)

Registrační list kolektivu MH 2019 – nutné vyplnit, pokud v SDH funguje kolektiv MH

Tabulka soutěží 2019 – tiskopis k nahlášení soutěží do kalendáře soutěží na rok 2019

v případě voleb:

Příloha k registračnímu listu SDH – vyplňujete pouze v případě změny některé z uvedených funkcí (vyplnit a podepsat 3x)

v případě změny starosty SDH:

Souhlas se zápisem do Spolkového rejstříku SDH – vyplnit, ověřený podpis starosty SDH

Výpis z usnesení VH SDH – vyplnit, podpisy bez ověření

PLÁNOVANÉ AKCE

24. 11. 2018 Doškolení referentů prevence SDH a možnost získání kvalifikace Preventista II. a Preventista III. – HZS Hylváty pozvánka a přihláška

01. 12. 2018 Slavnostní vyhlášení výsledků Velké ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku – KD Verměřovice (pořádá SDH Letohrad-Kunčice) pozvánka – vyhlášení VCÚ

Plán 2018 – Plán akcí a jednání OSH Ústí nad Orlicí v roce 2018

Soutěže- 2018 – Kalendář soutěží v rámci OSH Ústí nad Orlicí v roce 2018

Výročí SDH 2018 – Plánovaná výročí SDH v roce 2018

VVH_SDH_2018-19 – Termíny valných hromad SDH a okrsků

 

poslední aktualizace : 11.11.2018 21:22