Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n/O

+420 792 306 052

oshuo@seznam.cz

1320395309/0600 Moneta Money Bank

HLÁŠENÍ ÚRAZ

Úraz je třeba nahlásit  na OSH na e-mail oshuo@seznam.cz do 48 hodin ( uveďte jméno a datum narození, SDH, při jaké činnosti se úraz stal a co bylo poraněno).

Uschovejte veškeré dokumenty o ošetření, po ukončení léčení vyplňte správný tiskopis a spolu se záznamy o ošetření doručte na OSH.

Tiskopisy pro řešení pojistné události – hasičů (dospělých)

Hasiči od 18. let věku:

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při VŠEOBECNÉ HLAVNÍ SPOLKOVÉ ČINNOSTI:

 1. společné hromadné akce a jednání;
 2. příprava a aktivní účast na kulturních a rekreačních akcích;
 3. krátkodobé brigády organizované pojistníkem anebo organizačními jednotkami SH ČMS;
 4. obecné organizované pohybové aktivity s výjimkou sportovních akcí v požárním sportu nebo klasických disciplínách CTIF (fotbalové, nohejbalové a jiné turnaje, hromadné běhy organizované jako spolková akce a další);
 5. zásahová činnosti členů SDH SH ČMS zařazených v Jednotce SDH obce (dále jen „JSDHO“);
 6. společné cesty na akce pořádané pojistníkem anebo pojištěnými SDH SH ČMS od místa hromadného srazu do místa činnosti a zpět s výjimkou činnosti JSDHO. V případě činnosti JSDHO pojistná ochrana začíná vyhlášením poplachu a končí návratem do sídla zasahující jednotky;
 7. výcvik a události, které nastaly během činnosti dobrovolníků z řad členů SDH SH ČMS, kteří poskytují osobní pomoc při zajišťování úkolů ochrany obyvatelstva v případě mimořádné události ve své obci na výzvu velitele zásahu, velitele JSDHO s vědomím velitele zásahu nebo starosty obce. Pojistné ochrana začíná povoláním na místo výkonu činnosti a končí ukončením této činnosti;
 8. výkon funkce jednotlivých funkcionářů;
 9. výkon funkce vedoucích mládeže a dalších pedagogických a jiných pracovníků (např. pracovníci na táboře) včetně samostatných cest z míst bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět;
 10. pojištění se nevztahuje na pojistné události, které nastaly při přípravě a aktivní účasti na sportovních akcích v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF.

 

Pojistná smlouva č. 0011-304-083 Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.    Tiskopis pro oznámeni úrazu     Postup při hlášení úrazu

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při SPORTOVNÍ ČINNOSTI:

 1. pořádání sportovních akcích – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 2. přípravy na sportovní akce – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 3. sportovní soutěže – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 4. tréninky – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 5. náborové i propagační akce pro sportovní činnost atd.
 6. činnost trenérů v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF
 7. činnost rozhodčích v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF

Pojištění se primárně vztahuje na registrované sportovce a další osoby dle předešlých bodů.

Pojistná smlouva č. 1310001770 Pojišťovna VZP, a.s.,

tiskopis pro nahlášení pojistné události BEZ  PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI  Oznámení škodní události bez pracovní neschopnosti

tiskopis pro nahlášení pojistné události  S PRACOVNÍ NESCHOPNOSTÍ  Oznamení škodní události prac. neschopnost

poslední aktualizace : 18.5.2022 8:42