Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n/O

+420 792 306 052

oshuo@seznam.cz

1320395309/0600 Moneta Money Bank

Slavnostní žehnání praporu OSH Ústí nad Orlicí 28. 4. 2019

V neděli 28. dubna 2019 po poledni nastal pro Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí historický okamžik. Slavnostně byl představen a požehnán nový vyšívaný prapor OSH. U této příležitosti se sešli zástupci 65 SDH našeho okresu s 55 slavnostními vyšívanými prapory a dále zástupci KSH Pardubického kraje, OSH Svitavy a OSH Pardubice se svými prapory.

Na 450 uniformovaných hasičů se sešlo v prostranství Kociánky u Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, odkud vyšel slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby Řetůvanka. Slavnostní akt se odehrál na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí.

Na úvod všechny přivítal starosta OSH Ústí nad Orlicí Jan Růžička, který přívítal hosty – hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starostu KSH Pardubického kraje Josefa Bidmona, plk. Libora Duška, ředitele HZS Územního odboru Ústí nad Orlicí, místostarosty města Ústí nad Orlicí Jiřího Preclíka a Pavla Svatoše, starostu města Žamberk Oldřicha Jedličku, starostu města Letohrad Petra Fialu, čestného náměstka starosty SHČMS a vedoucího Aktivu ZH SHČMS Josefa Netíka, ředitele pobočky Jičín HVP Břetislava Holšána, starostu OSH Svitavy Jana Sourala a další významné hosty.

Slavnostní představení praporu provedl autor Zdeněk Velebný. Prapor má na jedné straně znak SHČMS lemovaný 10 znaky měst okresu Ústí nad Orlicí. Všech 145 SDH našeho okresu symbolizuje 145 hvězdiček po obvodu. Na druhé straně je sv. Florián se siluetou Kralického Sněžníku – nejvyšší hory okresu Ústí nad Orlicí.

P. Vladislav Brokeš nový prapor požehnal a hejtman se starostou KSH připnuli k praporu slavnostní stuhy. Hosté poté připnuly pamětní stuhy na všechny zúčastněné prapory a na závěr zazněla česká hymna. Poté se průvod odebral zpátky ke Kulturnímu domu, kde bylo připravné občerstvení a hudební produkce kapely Řetůvanka.

Na zhotovení slavnostního praporu přispěla města a SDH našeho okresu. Všem patří velké poděkování. Slavnostní žehnání bylo podpořeno dotací Pardubického kraje.

Velké poděkování patří všem zúčastněným sborům, dále hostům, panu Skalickému z Výprachtic za pořízení fotodokumentace, kapele Řetůvanka, mladým hasičů ze SDH Hylváty a Klubcentru Ústí nad Orlicí

Hned o týden později byl prapor OSH účasten Hasičské pouti v Králíkách.

IMG_8566 IMG_8419

Více fotografií ve fotogalerii – fotil pan Skalický SDH Výprachtice Fotogalerie

poslední aktualizace : 7.5.2019 21:18