Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n/O

+420 792 306 052

oshuo@seznam.cz

1320395309/0600 Moneta Money Bank

Setkání Zasloužilých hasičů a nositelů Řádu sv. Floriána, 22. 4. 2017 Mistrovice

V podvečer 21. dubna 2017 bylo před restaurací u Novotných v Mistrovicích na Ústeckoorlicku rušno. To místní dobrovolní hasiči pod vedením starosty sboru Martina Bartoníčka a starosty okrsku číslo 22 Miroslava Jirčíka připravovali a dolaďovali vše pro zítřejší setkání zasloužilých hasičů okresu Ústí nad Orlicí. Již podruhé se setkání uskutečnilo i za účasti hasičů mající Řád sv. Floriána.

Ráno již v 8.30 se začali sjíždět hasiči z celého okresu, vítal je jeden z nejstarších hasičů Václav Baláš, kde nechyběla kapka slivovice a děvčata v místním kroji podávala nekořské koláčky. Sál zdobily prapory celého okrsku a než si přítomní hasiči zasedli na svá místa, mohli si prohlédnout výstavku nejen historickou, ale i současnou. Byly připraveny kroniky, či fotografie z různých setkání,(které pravidelně připravují manželé Láskovi) či fotografie z SDH Mistrovic. Na stolech byly připraveny k zakousnutí koláče, zákusky či jednohubky.

Přesto, že oficielní setkání mělo 15 minut zpoždění, určitě to neovlivnilo tento den a 75 hasičů včetně doprovodu se mohlo těšit, co přinese tato sobota.

Jako první vystoupil starosta obce Petr Mařík, který přítomné hasiče seznámil s tím, co vše dokázala obec postavit či opravit. Následoval starosta sboru dobrovolných hasičů Martin Bartoníček, ředitel pobočky HVP Jičín či starosta okrsku Miroslav Jirčík, který přítomné seznámil s životem okrsku, ale i s informacemi z OSH v Ústí nad Orlicí.

Významný host tohoto setkání byl Martin Netolický, hejtman Pk, který patří mezi pravidelné hosty při těchto setkáních. O to více si vážíme, že jako jediný si udělal čas a přišel mezi hasiče. Je to výraz úcty a poděkování těm, kteří mají již nárok na odpočinek. Ve svém vystoupení hovořil o událostech v České Třebové či v Poličce. Samozřejmě nezapomněl poděkovat za práci, kterou dobrovolní hasiči odvedli na poli požární ochrany.

Zpestřením dopoledne bylo vstoupení mladých hasičů, či vystoupení Moravské besedy a nechybělo vystoupení samotných hasičů pod názvem Piráti.

Eva Faltusová, vedoucí aktivu ZH připomněla úmrtí, která nás v posledních 4 měsících provázejí a představila ty, kteří v letošním roce obdrží titul ZH. Poděkovala za práci a popřála hodně zdraví i životního elánu. Obědem oficielní část skončila, nastalo focení a pak již hudba hrála nejen k tanci i poslechu, ale především nastal čas k tomu, aby si hasiči mezi sebou popovídali a zavzpomínali. A to je jeden z hlavních cílů tohoto setkání. V odpoledních hodinách po poradě v Přibyslavi přišli pozdravit toto setkání starosta OSH Jan Růžička, náměstek starosty Václav Skalický a nemohl chybět i Josef Netík, vedoucí ZH při SH ČMS Praha. Při stisku ruky při loučení se již všichni těšili na další setkání. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tomto setkání podíleli, ať již to byl okrsek, sbor či sponzoři, kteří připravili pěkné dárky do tašek, které obdrželi zúčastnění.. Je to úcta a poděkování starším hasičům, že se na ně nezapomíná.

Za ZH: Eva Faltusová

Fotografie od SDH Mistrovice jsou ke zhlédnutí zde.

poslední aktualizace : 28.4.2017 20:08